משאירים אבק לתחרות מבחינת עמלות, מערכת מתקדמת ושירות שאכפת לו

אתה במרכז

money-bagCash profit-marginMargin coin (2) Bronze coin (1)Silver
הפקדה$100$1,000$3,000מעל $10,000
עמלת מסחר$0.01$0.007$0.005$0.0045
עמלת מינימום$2.75$2.5$2.5 >> $2$2
מינוף יומי1:41:41:61:6
מינווף לילהללא 1:21:21:2
השתתפות בהנפקותלאלאכןכן
מניה במתנהלאלאדיסנידיסני
בנק עמלותלאלא$100$100