מסלול זהב
מסלול כסף
מסלול ארד
מסלול מרג’ין
$25,000
$0.004
$2.0
1 : 6
1 : 2
$100
$10,000
$0.0045
$2.25
1 : 6
1 : 2
$100
$3,000
$0.005
$2.50
1 : 6
1 : 2
x
$1,000
$0.007
$2.50
1 : 4
1 : 2
x
x
הפקדה מינימלית
עמלת מסחר
עמלת מינימום עסקה
נציג אישי
מינוף יומי
מינוף לילה
מניה בחינם
עמלות מסחר בחינם